طرح ارزش مالکانه و ثبت کد بورسی

1402/02/199 : 48
طرح ارزش مالکانه و ثبت کد بورسی

طرح ارزش مالکانه و ثبت کد بورسی

فراخوان ثبت کد بورسی اعضای بازنشسته صندوق ذخیره فرهنگیان جهت دریافت ارزش مالکانه

موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان در نخستین گام اجرای طرح ارزش مالکانه، قصد دارد واگذاری سهام شرکت‌های بورسی موسسه به فرهنگیان بازنشسته که عضو صندوق بوده‌اند را آغاز کند.
اعضای بازنشسته صندوق ذخیره فرهنگیان به منظور آمادگی جهت دریافت ارزش مالکانه در قالب سهام، با مراجعه به وب سایت موسسه به آدرس https://www.szf.ir و یا به طور مستقیم از آدرس https://mb.szf.ir وارد سامانه صورت وضعیت اعضا شده و در بخش مشخصات پرسنلی، کد بورسی و شماره همراه خود را وارد کنند.
به آن دسته از فرهنگیان محترم بازنشسته که کد بورسی ندارند توصیه می‌شود در اسرع وقت نسبت به دریافت کد بورسی و احراز هویت در سامانه سجام اقدام کرده و کد بورسی دریافتی را در سامانه موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان ثبت کنند.
فرهنگیان شاغل عضو صندوق ذخیره فرهنگیان نیز لازم است نسبت به دریافت کدبورسی و ثبت آن در سایت موسسه اقدام نمایند. طبق اساسنامه موسسه، سهام شاغلین توسط یک تیم مدیریتی پویا در صندوق مدیریت می‌شود و در زمان بازنشستگی به ارزش روز به آنها واگذار خواهد شد.