برگزاری دوره های فنی تایید شده از سوی سازمان ملی استاندارد

1402/01/1610 : 0
برگزاری دوره های فنی تایید شده از سوی سازمان ملی استاندارد

برگزاری دوره های فنی تایید شده از سوی سازمان ملی استاندارد

اعلام آمادگی IEI جهت همکاری و برگزاری دوره های آموزشی مورد تایید سازمان ملی استاندارد

شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران در راستای بهبود سطح دانش و آگاهی سرمایه‌های انسانی و با سالها تجربه در حوزه آموزش، آمادگی خود را جهت همکاری و برگزاری دوره های مختلف آموزشی با کلیه سازمان ها و شرکت های متقاضی در زمینه های فنی تایید شده از سوی سازمان ملی استاندارد ایران و ارائه گواهینامه معتبر اعلام میدارد.

زمینه های تایید صلاحیت شده جهت برگزاری دوره های آموزشی

  • تدوین استاندارد
  • سیستم مدیریت
  • فلز شناسی ( به استثنا دوره های حوزه صنعت جوش)
  • مکانیک ( به استثنا دوره های حوزه صنعت جوش)
  • برق  ( به استثنا دوره های حوزه صنعت جوش)
  • مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده های ساختمانی