به I.E.I خوش آمدید

موقعیت ها

دفتر مرکزی :

شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران

ایران - تهران - جردن - خیابان ولیعصر - بلوار اسفندیار - پلاک ۵۴

شماره تماس
تلفن :

(+98-21) 88778892

فکس :

(+98-21) 88772300